Вхід до
кабінету
×

02192, м.Київ
вул. Князя Романа Мстиславича, буд. 14

+38 093 320 20 30 +38 073 268 70 50 (дитячий садок)

STEM-ОСВІТА – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

STEM і хімія 1

У сучасному світі зростає попит на фахiвцiв таких спецiальностей, як iнженери-хiміки, аналiтики комп’ютерних систем, робототехнiки, iнженери ядерної медицини, тощо. I без STEM-освiти в цьому не обiйтися. Під час упровадження STEM-освiти в учнiв розвиваються здiбностi до дослiдницької, аналiтичної роботи, експерименту, порiвняння та критичного мислення. 

У пошуково-дослiдницькiй дiяльностi пiд контролем вчителя формується низка компетентностей таких як:

 • iнноваційнiсть;
 • математична компетентнiсть;
 • компетентностi у галузi природничих наук, технiки i технологiї;
 • екологiчна компетентнiсть;
 • навчання впродовж життя;
 • пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть;
 • культурна компетентнiсть.

STEM і хімія 6

На уроках хiмiї STEM поєднує мiждисциплiнарні зв’язки, зокрема природничi науки, технологiї та математику. Майже в кожній темі з хiмiї можна поєднати вiдомостi з бiологiї, фiзики, математичнi розрахунки та змоделювати реальне й вiртуальне. Щоб вирiшити проблему, учнi вчаться знаходити та опрацьовувати зiбрану iнформацiю, допускають помилки i не бояться їх виправляти. На основi отриманого досвiду вони мають навчитися самостiйно вирiшувати проблеми, навiть якщо ситуацiя складна. Також учнi можуть працювати в командi, де вчаться працювати разом, висловлювати власнi iдеї, формулювати свою думку, аналiзувати та робити висновки. Такий пiдхiд пiдвищує iнтерес до навчальних предметiв, стимулює до новiтнiх досягнень, дає можливiсть бути бiльш упевненим у собi, досягати власної мети, долати перешкоди. Це дає можливiсть зробити правильний вибiр майбутньої професiї.

STEM і хімія 7

При проведенні експериментів учні наочно бачать, яку важливу роль відіграє хімія в повсякденні, і можуть зрозуміти, як теоретичні знання застосовуються на практиці та як вони пов’язані з реальним життям. Виконуючи досліди, юні науковці вчаться вимірювати, зважувати, також вирішують технічні проблеми, які можуть виникнути під час експерименту. Діти вигадують свої власні експерименти та дослідження, що сприяє розвитку їх творчих та інноваційних навичок, адже учень повинен розробити гіпотезу, виконати експеримент та проаналізувати його результати. Наприклад, вирішувати проблеми забруднення навколишнього середовища, щоб зберегти природні ресурси, визначати кислотність і лужність продуктів та ін.

STEM і хімія 3

STEM і хімія 4 STEM і хімія 5 STEM і хімія 8

 

STEM-освіта з кожним днем набирає нових обертів, знання яких ґрунтуються на природничих та технiчних науках, адже наше сьогодення стрiмко змiнюється. Незабаром наше майбутнє буде в руках наших дiтей.

 

Список використаних джерел:

 1. Патрикеєва О. О., Василашко І. П., Горбенко С. Л., Лозова О. В., Буркіна Н.С. STEM-освіта 2019-2020. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 2019/2020 навчальному році. Управління освітою. Київ: Видавництво «Шкільний світ», 2019. № 10. 
 2. Танцева О.О. Упровадження STEM-проєктів у навчально-виховний процес: шляхи подолання труднощів. Управління школою. 2018. №22.
 3. Сайт ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/dokumenti/nakazi-imzo/
 4. Сайт МАНЛаб, Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEMцентру. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stemua.science/
 5. Платформа Українського проєкту «Якість освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yakistosviti.com.ua

Черняк Т.С., вчитель хімії

Спасибо!

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Ми використовуємо файли cookie для того, щоб забезпечити оптимальне використання та функціональність сайту. Натиснувши кнопку «Я згоден», ви підтверджуєте, що погоджуєтесь використовувати файли cookie згідно нашої Політики конфіденційності

×